Info till orkestern

OBS!

Konserten med Miguel och Nicole är senarelagd och eventuellt något annorlunda repertoar. Mer info om detta under våren.

 

 

Skölds juloratorium

 

Konsert i Hedvigs kyrka 8/1 kl. 17

Genrep kl. 13

Rep i Gamla Stadshuset vid Karl Johans Park 4/1 kl.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens stadgar (PDF)