Martin Florins minnesfond

MARTIN FLORINS MINNESFOND

 

Florin var en av de tre som grundade vår orkester.

Martin avled våren 2013. Hans föräldrar instiftade en

minnesfond där medel kan delas ut till unga musiker,

som arbetar i hans anda.

 

Du kan stödja denna minnesfond med en gåva till

fondens konto på NORDEA, 3215 00 42347