Stödmedlemmar

 

DU KAN BLI STÖDMEDLEM TILL ORKESTERN!

 

Från och med hösten 2014 kan du bli stödmedlem till Bråvikens Kammarsymfoniker!

Förutom att du stödjer vår förening ekonomiskt så innebär ett medlemskap att du endast betalar

förköpspris när du köpet biljetten "vid dörren", att du får samma information som orkestermedlemmarna samt får delta i våra medlemsmöten.

 

Dessutom får du möjlighet att köpa samma profilkläder som våra orkestermedlemmar ism våra konserter.

 

För närvarande kostar ett stödmedlemsskap 100:-/säsong

 

Vill du bli stödmedlem sätter du in 100:- på Pg 46 58 57-1, skriver "stödmedlem 14-15" på talongen och anger tydligt namn, adress och e-postadress.

Får du inte plats med detta på alongen kan du skicka e-post till info@braak.se med dessa uppgifter!