Spela med oss

Bråvikens Kammarsymfoniker bildades 2007 och har som mål att varje år ge 2-3 egna konserter då vi samarbetar med välrenommerade dirigenter och solister.

 

Orkestern riktar sig till den skicklige amatören eller musikstudenten. Den typiske medlemmen är en kunnig amatör som tidigare i livet valde mellan musikerbanan och en annan civil karriär t.ex. som musiklärare. Ensemblen brukar bestå av ca 50 musiker vid konserterna men kan vid behov skräddarsys efter repertoaren. Vi är alltså storleksmässigt en kammarorkester men med många av de kända symfoniska verken på programmet.

 

Vår repertoar kan ofta innehålla musik som man inte ger sig på i andra amatörorkestrar. Den något svårare repertoaren lockar en kategori musikanter som inte skulle delta i amatörmusiklivet annars.

 

Orkestern jobbar projektinriktat vilket innebär intensivt repetitionsarbete under två helger. Projektformen ställer stora krav på den enskilde musikantens deltagande. Vi vill att deltagande musiker om möjligt deltar på samtliga repetitioner. Dels för att inte missa alltför mycket, dels för att ensemblen ska hinna bli tillräckligt samspelt inför den konsert som avslutar repetitionshelg nr 2. Vår målsättning är alltså att alltid repetera med fullständig orkester – ytterligare en omständighet som lockar musikanter som normalt inte vill spela i veckovis repeterande orkestrar.

 

Normalt avsätter vi två hela helger till repetitioner inför våra symfonikonserter. Noter levereras i god tid till musikerna. Varje musiker har sedan minst 2 veckor på sig för enskild övning inför den första repetitionen. Cirka två veckors uppehåll mellan den första och den avslutande rep-/konserthelgen möjliggör också ytterligare tid för enskild övning.

 

Vi genomför inte provspelningar men om du vill vara med och känner att du kan ställa upp på ovanstående så är du välkommen att kontakta oss: info@braak.se